Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omstruktureringsprogram

Wärtsiläs koncernövergripande program för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften fortskrider enligt plan. Programmet betonar hållbara besparingar och åtgärder som ökar kundernas värde. De planerade åtgärderna omfattar ett ökat fokus på riktade försäljningsaktiviteter, utveckling av avtals- och tjänstebaserade affärsmodeller, granskning av kostnadsstrukturen och optimering av företagsportföljen. Programmet väntas leda till en minskning med cirka 1.200 arbetsplatser globalt. Minskningarna kommer att påverka alla affärsområden och stödfunktioner. Med dessa åtgärder strävar Wärtsilä efter årliga besparingar på 100 miljoner euro. Besparingarna väntas realiseras successivt under andra halvåret 2019 och uppnå full effekt i slutet av 2020. Kostnaderna i samband med omstruktureringsåtgärderna väntas uppgå till 75 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?