Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Personal

Wärtsilä hade 19.225 (18.182) anställda i slutet av mars 2019. I genomsnitt uppgick antalet anställda till 19.295 (18.125) under perioden januari-mars. Wärtsilä Marine sysselsatte 13.467 personer i slutet av perioden (12.618) och Wärtsilä Energy 5.758 (5.564).

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 41% (38) i övriga Europa. Asien stod för 24% (26), Nord- och Sydamerika för 11% (11) samt de övriga länderna för 4% (4) av det totala antalet anställda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?