Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Strategiska projekt, förvärv och samföretag

I februari stärkte Wärtsilä sin undervattensrelaterade servicekapacitet genom öppnandet av en ny undervattensreparations-, renoverings- och underhållsanläggning i Fujairah, Förenade Arabemiraten. Utförandet av detta arbete under vattnet minskar avsevärt kostnaderna, och samtidigt undviker man avbrott i fartygsdriften. Anläggningen i Fujairah skapar nya möjligheter i en viktig global sjöfartsregion, framför allt genom att förbättra Wärtsiläs förmåga att betjäna sina globala kunder.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?