Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 23 18 19
Totalt 33 28 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 762 750 775
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 188 284
Nominellt belopp av leasingavtal
Skulder från leasingavtal av lågt värde 6
Skulder från kortfristiga leasingavtal 14
Totalt 781 938 1 060

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?