Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Antal anställda
1–3/2019 1–3/2018 2018
I medeltal 19 295 18 125 18 899
I slutet av rapporteringsperioden 19 225 18 182 19 294

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?