Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Aktier och förvärv 20 196
Immateriella och materiella tillgångar 23 17 110
Totalt 23 37 306

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?