Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 747 1 577 1 577
Kursdifferenser 28 -4 3
Förvärv och avyttringar 22 190
Ökning 12 7 45
Avskrivningar och nedskrivningar -16 -16 -68
Minskning och omgrupperingar -2 -1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 769 1 586 1 747
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 324 349 349
Överföring till nyttjanderättstillgångar -2
Kursdifferenser 2 -1 -1
Förvärv och avyttringar 2 -21
Ökning 11 10 64
Avskrivningar och nedskrivningar -13 -14 -62
Minskning och omgrupperingar -1 -7
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 321 346 324

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?