Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal för kvartalen
Justerad Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–3/
2019
10–12/
2018
7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
1–3/
2017
Orderingång
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 922 1 031 1 009 1 027 877
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 494 843 363 526 630
Totalt 1 416 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 3 861 3 651 3 536 3 244 2 818
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 2 469 2 515 2 382 2 660 2 672
Totalt 6 330 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114
Omsättning
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 733 831 680 685 619
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 418 701 650 561 447
Totalt 1 151 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005
Resultatandel i intresse- och samföretag 3 3 4 3 6 3 3 1
Jämförbart justerat EBITA 113 237 152 134 98 250 141 130 90
i procent av omsättningen 9,8 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0
Avskrivningar och nedskrivningar -41 -37 -31 -31 -30 -42 -30 -30 -33
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -11 -11 -11 -10 -10 -9 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 102 226 141 123 88 241 131 122 82
i procent av omsättningen 8,9 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1
Jämförelsestörande poster totalt -11 -20 -12 -3 -19 -4 -8 -6
Rörelseresultat 91 206 141 111 85 222 127 114 76
i procent av omsättningen 7,9 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5
Finansiella intäkter och kostnader -13 -12 -11 -8 -9 -10 -17 -14 -5
Resultat före skatter 78 194 130 102 76 211 110 99 70
Inkomstskatter -19 -41 -29 -28 -19 -47 -28 -26 -16
Rapporteringsperiodens resultat 59 153 101 75 57 165 82 73 54
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,10 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12 0,09
Bruttoinvesteringar -23 48 26 194 37 79 156 11 9
aktier och förvärv -1 177 20 45 145 1
Rörelseverksamhetens kassaflöde 35 349 122 41 -42 276 150 2 2
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 656 581 782 790 726 563 632 658 561
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 13 467 13 582 13 727 13 609 12 618
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 5 758 5 712 5 692 5 622 5 564
Totalt 19 225 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832
* Segmentinformationens siffror har justerats för perioden 2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?