Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Långfristiga räntebärande skulder 883 623 748
Långfristiga leasingskulder 163
Kortfristiga räntebärande skulder 71 103 74
Kortfristiga leasingskulder 44
Räntebärande skulder totalt 1 162 726 823
Räntebärande fordringar -3 -6 -3
Likvida medel -501 -282 -487
Räntebärande fordringar totalt -504 -288 -490
Räntebärande nettoskulder totalt 658 438 333

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?