Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Jämförbart justerat EBITA 113 98 621
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -10 -43
Jämförbart rörelseresultat 102 88 577
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -9 -2 -8
Nedskrivningar -19
Övriga omstruktureringskostnader och flyttningskostnader -2 -1 -2
Förvärvsrelaterade kostnader -6
Jämförelsestörande poster totalt -11 -3 -35
Rörelseresultat 91 85 543

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?