Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Uppdelningen av intäkterna
Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper.
Omsättning per intäktstyp
MEUR1–3/20191–3/20182018
Produkter2832611 145
Produkter och tjänster131111557
Projekt6215692 992
Långfristiga avtal116125480
Totalt1 1511 0665 174
Uppfyllning av prestationsåtagande
MEUR1–3/20191–3/20182018
Vid en tidpunkt7847713 740
Över tiden3672951 434
Totalt1 1511 0665 174
Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen.
Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.
Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar, redovisas över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt.
Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?