Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande tolv månaderna väntas vara i linje med jämförelseperioden föregående år. Efterfrågan per affärsområde väntas vara följande:

  • Solid i Wärtsilä Marine-affärsområdet. Wärtsiläs efterfrågeutsikter för både tjänster och utrustning får stöd av en omfattande produktmix och bred segmentexponering, vilket begränsar effekten av en långsammare än väntad återhämtning inom marinmarknaden.
  • Solid i Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av distribuerad och flexibel kraftförsörjningskapacitet. Trots detta fortsätter de geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten att påverka energikunders investeringsbenägenhet. Marknadsutsikterna för service backas upp av tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment samt av en god utveckling i orderboken.

Wärtsiläs nuvarande orderstock för leveranser 2019 är 3.287 miljoner euro (2.951). Leveranserna förväntas vara koncentrerade till andra halvåret.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?