Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktier och aktieägare

Under januari–juni 2019 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 134.783.317 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 1.895 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 105.365.331 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
30.6.2019 Antal aktier och
röster
Aktieomsättning
1-6/2019
WRT1V 591 723 390 134 783 317
1.1. - 30.6.2019 Högsta Lägsta Medelkurs1 Slutkurs
Aktiekurs 15,56 12,69 14,06 12,76
¹Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.6.2019 30.6.2018
Marknadsvärde, MEUR 7 547 9 959
Utländska aktieägare, % 52,1 55,3

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–juni 2019 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
22.2.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,94 5,35
26.2.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,07 5,42
22.3.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,82 5,38
26.4.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,18
7.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,95 5,18
9.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23
13.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23
23.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,16
27.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,97 5,16
4.6.2019 BlackRock, Inc. Under 5% Under 5% Under 5%
11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?