Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättningens utveckling stabil, lönsamheten för utrustning utmanande

 

Centralt under andra kvartalet 2019

 • Orderingången minskade med 11% till 1.377 miljoner euro (1.553)
 • Omsättningen minskade med 2% till 1.217 miljoner euro (1.246)
 • Orderingång i förhållande till omsättning uppgick till 1,13 (1,25)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk med 8% till 113 miljoner euro (123), dvs. 9,3% av omsättningen (9,8)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,11 euro (0,13)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -37 miljoner euro (41)

Centralt under rapportperioden januari–juni 2019

 • Orderingången minskade med 9% till 2.793 miljoner euro (3.060)
 • Orderstocken ökade med 10% och uppgick till 6.470 miljoner euro (5.904) i slutet av perioden
 • Omsättningen ökade med 2% till 2.368 miljoner euro (2.312)
 • Orderingång i förhållande till omsättning uppgick till 1,18 (1,32)
 • Det jämförbara rörelseresultatet ökade med 2% till 215 miljoner euro (211), dvs. 9,1% av omsättningen (9,1)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,21 euro (0,22)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten var stabilt och uppgick till -2 miljoner euro (-1)

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?