Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 51 miljoner euro (35) under januari–juni. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 3 miljoner euro (197). I jämförelsesiffran ingår förvärvet av Transas, som slutfördes i maj 2018. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 83 miljoner euro (61).

År 2019 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?