Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för andra kvartalet uppgick till -37 miljoner euro (41). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–juni uppgick till -2 miljoner euro (-1). Rörelsekapitalet uppgick till 784 miljoner euro (790) i slutet av rapportperioden, en ökning med 128 miljoner euro från slutet av föregående kvartal på grund av förberedelser inför leveranser som infaller i slutet av året. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 559 miljoner euro (563). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 629 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 383 miljoner euro (245) och de icke utnyttjade kreditfaciliteterna till 640 miljoner euro (640).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 1.132 miljoner euro (893) i slutet av juni 2019. I slutet av december 2018 uppgick de räntebärande lånen till 823 miljoner euro. Ökningen beror främst på att leasingskulder redovisas i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. I slutet av juni uppgick leasingskulderna till 207 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 98 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 1.034 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 746 miljoner euro (642). Nettoskuldsättningsgraden var 0,33 (0,29) och soliditeten 40,5% (41,7).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?