Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Hållbar utveckling

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, och antikorruption. Wärtsilä har också åtagit sig att stödja FN:s hållbarhetsmål som handlar om frågor som Wärtsilä bidrar till på ett positivt sätt. Dessa mål omfattar bland annat ren energi, ett koldioxidsnålt marint ekosystem och ansvarsfullt företagande.

Under andra kvartalet fick Wärtsiläs lösningar för att minska utsläppen från gasfackling vid oljeborrning och produktionsanläggningar priset White Snow, Clean Air i samband med det elfte arktiska rådets ministermöte.

I maj beviljade den amerikanska kustbevakningen typgodkännande för systemet för hantering av ballastvatten Wärtsilä Aquarius UV. Wärtsiläs Aquarius UV-teknik (Ultra-Violet) utnyttjar beprövad filtrering och UV-bestrålning samtidigt som den upprätthåller en hög grad av säkerhet och användbarhet.

Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under andra kvartalet återvaldes Wärtsilä till Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. Wärtsilä ingick också i S&P Europe 350 ESG-indexet.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?