Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Innovationer och FoU

På marinmarknaden lanserades under andra kvartalet Wärtsilä Online, en ny webbaserad kundplattform som syftar till att tillhandahålla en toppmodern supporttjänst vilket gör det möjligt för kunderna att bättre hantera sina anläggningar. Wärtsilä Online möjliggör mobil användning, nya funktioner för smart underhållshantering och samarbete i realtid. Wärtsilä introducerade också en digital version av Operim, ett verktyg som förbättrar driftsprestandan och övervakningen, och den nya ruttplanerings- och optimeringslösningen Navi-Planner. Operim utvecklar fysiska produkter digitalt med hjälp av datainsamling och molnbaserade analyser. Lösningen förbättrar den operativa prestandan genom kontinuerlig övervakning och rapportering av nyckeltal, tillsammans med virtuell instrumentering. Insamlade data skickas till systemets användare i realtid, vilket möjliggör lämpligt och aktuellt manuellt eller autonomiskt beslutsfattande på ett förutsägbart eller adaptivt sätt. Navi-Planner har utvecklats av Transas, ett Wärtsilä-företag, och använder den elektroniska sjökortsdisplayen och informationssystemet (ECDIS) för att avsevärt förkorta färdplaneringen och erbjuda miniminavigeringssäkerhetsstandarder för en mindre erfaren besättning.

På energimarknaden lanserades under andra kvartalet Engine+ Hybrid Energy, en lösning som kombinerar motorer och energilagring för att bilda ett helt integrerat, automatiserat system som ger tillförlitlig och miljövänlig kraftproduktion. Lösningen levererar last direkt, åtgärdar ändringar i energibehov och intermittenser, samt ger roterande reserver. Wärtsilä introducerade också lösningen Modular Block under kvartalet. Detta prefabricerade, modulärt konfigurerade och expanderbara hölje för Wärtsiläs medelvarviga 34SG-gasmotorgeneratorer möjliggör en minskning av installationstiden på plats från flera månader till några veckor. Det gör också Wärtsiläs avancerade medelvarviga motorteknik tillgänglig för applikationer där motorerna annars inte skulle vara lönsamma.

I maj tillkännagav Wärtsilä och Villmanstrands tekniska universitet ett forskningssamarbete om modellering av strategiska kraftsystem i syfte att förstå och utveckla vägar mot 100% förnybara energisystem.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?