Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Operativ miljö, orderingång och orderstock

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under perioden januari-juni 2019 var mindre än under motsvarande period året innan. Medan efterfrågeutvecklingen på marinmarknaden var stabil, fortsatte uppskjutna investeringsbeslut att belasta verksamheten på energimarknaden.

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till 1.377 miljoner euro (1.553), en minskning med 11% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,13 (1,25). Wärtsilä Marine stod för 68% av orderingången och Wärtsilä Energy för 32%. Den servicerelaterade orderingången ökade med 5% till 622 miljoner euro (592).

Wärtsiläs orderingång under januari-juni uppgick till 2.793 miljoner euro (3.060), en minskning med 9% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,18 (1,32). Wärtsilä Marine stod för 67% av orderingången och Wärtsilä Energy för 33%. Den servicerelaterade orderingången var stabil och uppgick till 1.275 miljoner euro (1.258).

Orderstocken i slutet av juni ökade med 10% och uppgick till 6.470 miljoner euro (5.904). Wärtsilä Marine stod för 61% av orderstocken och Wärtsilä Energy för 39%.

Orderingång och orderstock per rapporteringssegment
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring 2018
Orderingång 1 377 1 553 -11% 2 793 3 060 -9% 6 307
Marine 936 1 027 -9% 1 859 1 905 -2% 3 945
Energy 441 526 -16% 935 1 155 -19% 2 362
Orderstock i slutet av perioden 6 470 5 904 10% 6 166
Marine 3 974 3 244 23% 3 651
Energy 2 496 2 660 -6% 2 515

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?