Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omsättning och rörelseresultat

Wärtsiläs omsättning under andra kvartalet uppgick till 1.217 miljoner euro (1.246), en minskning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Wärtsilä Marine stod för 66% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 34%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 5% till 612 miljoner euro (582). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 4%.

Rörelseresultatet för andra kvartalet var 96 miljoner euro (111), dvs. 7,9% av omsättningen (8,9). Det jämförbara rörelseresultatet var 113 miljoner euro (123), dvs. 9,3% av omsättningen (9,8). Nedgången i det jämförbara rörelseresultatet berodde främst på färre kraftverksleveranser, en ogynnsam projekt- och affärsmix samt mindre bidrag från samföretag. Jämförelsestörande poster omfattade kostnader på 17 miljoner euro (12) främst relaterade till omstruktureringsprogram. Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 76 miljoner euro (64) eller 9,5% av omsättningen (9,4), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 37 miljoner euro (58) eller 8,9% av omsättningen (10,4). Jämförbart justerat EBITA var 123 miljoner euro (134), dvs. 10,1% av omsättningen (10,7). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 10 miljoner euro (11).

Wärtsiläs omsättning för januari-juni ökade med 2% till 2.368 miljoner euro (2.312) jämfört med motsvarande period föregående år. Wärtsilä Marine stod för 65% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 35%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 6% till 1.184 miljoner euro (1.117). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 4%. Cirka 65% av Wärtsiläs omsättning var denominerad i euro, 19% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Rörelseresultatet för januari-juni var 187 miljoner euro (196), dvs. 7,9% av omsättningen (8,5). Det jämförbara rörelseresultatet var 215 miljoner euro (211), dvs. 9,1% av omsättningen (9,1). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader på 28 miljoner euro (15) främst relaterade till omstruktureringsprogram. Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 137 miljoner euro (121) eller 8,9% av omsättningen (9,3), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 79 miljoner euro (89) eller 9,4% av omsättningen (8,8). Jämförbart justerat EBITA var 236 miljoner euro (232), dvs. 10,0% av omsättningen (10,0). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 21 miljoner euro (21).

De finansiella posterna för rapportperioden januari–juni var -25 miljoner euro (-17). Nettoräntorna var -6 miljoner euro (-3). Vinsten före skatter var 162 miljoner euro (178). Skatterna uppgick till 40 miljoner euro (46), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24,9% (25,9). Resultatet per aktie var 0,21 euro (0,22) och det egna kapitalet per aktie 3,84 euro (3,73). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 17,2% (18,9), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,7% (17,4). 

Omsättning och rörelseresultat per rapporteringssegment
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Förändring 1-6/2019 1-6/2018 Förändring 2018
Omsättning 1 217 1 246 -2% 2 368 2 312 2% 5 174
Marine 801 685 17% 1 534 1 304 18% 2 815
Energy 416 561 -26% 834 1 008 -17% 2 359
Rörelseresultat 96 111 -13% 187 196 -4% 543
Marine 61 54 13% 116 109 7% 349
Energy 35 57 -38% 71 87 -18% 194
Rörelseresultat, % av omsättningen 7,9 8,9 7,9 8,5 10,5
Marine 7,6 7,9 7,6 8,3 12,4
Energy 8,4 10,1 8,5 8,6 8,2
Jämförbart rörelseresultat 113 123 -8% 215 211 2% 577
Marine 76 64 19% 137 121 13% 380
Energy 37 58 -37% 79 89 -12% 197
Jämförbart rörelseresultat, % av omsättningen 9,3 9,8 9,1 9,1 11,2
Marine 9,5 9,4 8,9 9,3 13,5
Energy 8,9 10,4 9,4 8,8 8,4

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?