Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Strategiska projekt, förvärv och samföretag

I april fattade Wärtsilä beslut om att tillhandahålla startfinansiering för Soletair Power Oy, ett finskt start-up företag som är verksamt inom området Power-to-X. Soletair Power Oy har utvecklat ett koncept för att förbättra luftkvaliteten i byggnader genom att fånga in koldioxid och omvandla den till syntetiskt förnybart bränsle.

I maj meddelade Wärtsilä förvärvet av Ships Electronic Services Ltd ("SES"), ett brittiskt företag specialiserat på navigations- och kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster, främst för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. SES omsättning var cirka 10 miljoner brittiska pund och företaget hade 47 anställda. Transaktionens värde var 3,2 miljoner brittiska pund.

I juni ingick Wärtsilä ett samarbetsavtal med Aggreko, en global kraftutrustningsleverantör, om att introducera ett nytt koncept på kraftverksmarknaden som byggts kring Wärtsiläs Modular Block-lösning. Samarbetet kommer också att möjliggöra nya affärs- och finansieringsmodeller som till exempel el som tjänst eller uthyrning.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?