Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 22 125 19
Totalt 32 135 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 677 711 775
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 214 284
Nominellt belopp av leasingavtal
Skulder från leasingavtal av lågt värde 5
Skulder från kortfristiga leasingavtal 9
Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts 147
Totalt 839 925 1 060

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?