Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Antal anställda
1–6/2019 1–6/2018 2018
I medeltal 19 193 18 506 18 899
I slutet av rapporteringsperioden 19 239 19 231 19 294

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?