Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Aktier och förvärv 3 197 196
Immateriella och materiella tillgångar 51 35 110
Totalt 54 232 306

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?