Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 270
Valutaränteswappar 241
Valutaterminer 2 149 906
Totalt 2 660 906
Koncernen hade även 288 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?