Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Förvärv
Ships Electronic Services Ltd
I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Ships Electronic Services Ltd ("SES"), ett brittiskt företag specialiserat på navigations- och kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster, främst för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. SES omsättning var cirka 10 miljoner brittiska pund och företaget hade 47 anställda. Transaktionens värde (företagsvärde) var 3,2 miljoner brittiska pund.
Köpesumman och avyttringens inverkan på rapporteringsperiodens resultat är inte signifikanta.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?