Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Övriga placeringar (nivå 3) 17 17
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 3 3
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 3 3
Derivat (nivå 2) 17 17
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 1 034 1 046
Derivat (nivå 2) 32 32

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?