Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 747 1 577 1 577
Kursdifferenser 5 3
Förvärv och avyttringar 4 213 190
Ökning 27 14 45
Avskrivningar och nedskrivningar -31 -33 -68
Minskning och omgrupperingar -1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 745 1 776 1 747
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 324 349 349
Överföring till leasingtillgångar -2
Kursdifferenser 1 -1 -1
Förvärv och avyttringar 5 -21
Ökning 24 20 64
Avskrivningar och nedskrivningar -28 -29 -62
Minskning och omgrupperingar -1 -1 -7
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 318 345 324

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?