Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leasingavtal
MEUR 30.6.2019
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 203
Ökning 11
Avskrivningar och nedskrivningar -21
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 193
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 12
Ökning 1
Avskrivningar och nedskrivningar -3
Minskning och omgrupperingar 2
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 12
Leasingskulder
Bokvärde 1.1. 215
Ökning 12
Räntekostnader 2
Betalningar -24
Övriga justeringar -1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 207
MEUR 1–6/2019
Belopp redovisade i resultaträkningen
Avskrivningar och nedskrivningar -24
Räntekostnader -3
Kostnader - kortfristiga leasingavtal -17
Kostnader - leasingavtal av lågt värde -3
Kostnader - variabla leasingavgifter -1

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?