Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal för kvartalen
Justerad Justerad Justerad
MEUR 4–6/
2019
1–3/
2019
10–12/
2018
7–9/
2018
4–6/
2018
1–3/
2018
10–12/
2017
7–9/
2017
4–6/
2017
Orderingång
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 936 922 1 031 1 009 1 027 877
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 441 494 843 363 526 630
Totalt 1 377 1 416 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 3 974 3 861 3 651 3 536 3 244 2 818
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 2 496 2 469 2 515 2 382 2 660 2 672
Totalt 6 470 6 330 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089
Omsättning
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 801 733 831 680 685 619
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 416 418 701 650 561 447
Totalt 1 217 1 151 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290
Resultatandel i intresse- och samföretag -1 3 3 4 3 6 3 3
Jämförbart justerat EBITA 123 113 237 152 134 98 250 141 130
i procent av omsättningen 10,1 9,8 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1
Avskrivningar och nedskrivningar -42 -41 -37 -31 -31 -30 -42 -30 -30
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10 -11 -11 -11 -11 -10 -10 -9 -9
Jämförbart rörelseresultat 113 102 226 141 123 88 241 131 122
i procent av omsättningen 9,3 8,9 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5
Jämförelsestörande poster totalt -17 -11 -20 -12 -3 -19 -4 -8
Rörelseresultat 96 91 206 141 111 85 222 127 114
i procent av omsättningen 7,9 7,9 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8
Finansiella intäkter och kostnader -13 -13 -12 -11 -8 -9 -10 -17 -14
Resultat före skatter 83 78 194 130 102 76 211 110 99
Inkomstskatter -21 -19 -41 -29 -28 -19 -47 -28 -26
Rapporteringsperiodens resultat 62 59 153 101 75 57 165 82 73
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,11 0,10 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28 0,14 0,12
Bruttoinvesteringar 32 23 48 26 194 37 79 156 11
aktier och förvärv 4 -1 177 20 45 145
Rörelseverksamhetens kassaflöde -37 35 349 122 41 -42 276 150 2
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 784 656 581 782 790 726 563 632 658
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Wärtsilä Marine-affärsområdet* 13 598 13 467 13 582 13 727 13 609 12 618
Wärtsilä Energy-affärsområdet* 5 641 5 758 5 712 5 692 5 622 5 564
Totalt 19 239 19 225 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783
* Segmentinformationens siffror har justerats för perioden 2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?