Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Långfristiga räntebärande skulder 865 758 748
Långfristiga leasingskulder 169
Kortfristiga räntebärande skulder 60 135 74
Kortfristiga leasingskulder 38
Räntebärande skulder totalt 1 132 893 823
Räntebärande fordringar -4 -6 -3
Likvida medel -383 -245 -487
Räntebärande fordringar totalt -386 -251 -490
Räntebärande nettoskulder totalt 746 642 333

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?