Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Jämförbart justerat EBITA 236 232 621
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -21 -21 -43
Jämförbart rörelseresultat 215 211 577
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -18 -6 -8
Nedskrivningar 1 -3 -19
Övriga omstruktureringskostnader och flyttningskostnader -10 -2
Förvärvsrelaterade kostnader -5 -6
Jämförelsestörande poster totalt -28 -15 -35
Rörelseresultat 187 196 543

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?