Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareInnehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEURAktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 1.1.201933661-155-31-392 245142 432
Rapporteringsperiodens totalresultat811-1122139
Betalda dividender-284-1-285
Eget kapital 30.6.201933661-148-19-402 083132 286
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareInnehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEURAktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Eget kapital 31.12.201633661-57-39-452 032342 321
Justering enligt IFRS 9-3-3
Justering enligt IFRS 15-13-13
Eget kapital 1.1.201733661-57-39-452 016342 305
Justerad räkenskapsperiodens totalresultat-74287376-3333
Betalda dividender-256-6-263
Eget kapital 1.1.201833661-132-10-382 135242 376
Rapporteringsperiodens totalresultat-6133-1127
Betalda dividender-272-3-275
Eget kapital 30.6.201833661-131-16-381 995202 228

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?