Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Segmentinformation
Wärtsilä’s rapporterbara segment är Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet. Segmenten omfattar både ny utrustningsförsäljning och service för respektive affärsområde. Segmentinformationen baserar sig på den interna segmentrapporteringen till ledningen. Den rappoterade segmentinformationen uppges till nivå av rörelseresultat eftersom poster nedanom detta inte allokeras till segmenten.

De främsta faktorerna som påverkar allokeringen av indirekta och administrativa kostnader till de rapporterbara segmenten är omsättning samt personalantal. Enligt ledingen är denna allokeringsprincip den mest ändamålsenliga att reflektera de kostnader som bärs av de operativa segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för efterinstallationer av avgasreningssystem överförts från serviceverksamheten till ny utrustningsförsäljningen. Jämförelsetalen 2018 för segmentinformationen samt serviceinformationen har justerats för att reflektera den nya rapporteringsstrukturen.
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 4–6/2019 4–6/2018 2018
Omsättning
Wärtsilä Marine-affärsområdet 1 534 1 304 801 685 2 815
Wärtsilä Energy-affärsområdet 834 1 008 416 561 2 359
Totalt 2 368 2 312 1 217 1 246 5 174
Avskrivningar och nedskrivningar
Wärtsilä Marine-affärsområdet -67 -49 -34 -25 -102
Wärtsilä Energy-affärsområdet -16 -13 -8 -7 -28
Totalt -83 -61 -42 -31 -130
Resultatandel i intresse- och samföretag
Wärtsilä Marine-affärsområdet -1 6 -1 4 13
Totalt -1 6 -1 4 13
Rörelseresultat
Wärtsilä Marine-affärsområdet 116 109 61 54 349
Wärtsilä Energy-affärsområdet 71 87 35 57 194
Totalt 187 196 96 111 543
Rörelseresultat i procent av omsättningen (%)
Wärtsilä Marine-affärsområdet 7,6 8,3 7,6 7,9 12,4
Wärtsilä Energy-affärsområdet 8,5 8,6 8,4 10,1 8,2
Totalt 7,9 8,5 7,9 8,9 10,5
Jämförbart rörelseresultat
Wärtsilä Marine-affärsområdet 137 121 76 64 380
Wärtsilä Energy-affärsområdet 79 89 37 58 197
Totalt 215 211 113 123 577
Jämförbart rörelseresultat i procent av omsättningen (%)
Wärtsilä Marine-affärsområdet 8,9 9,3 9,5 9,4 13,5
Wärtsilä Energy-affärsområdet 9,4 8,8 8,9 10,4 8,4
Totalt 9,1 9,1 9,3 9,8 11,2
Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 4–6/2019 4–6/2018 2018
Europa 809 729 436 389 1 485
Asien 869 785 434 419 1 867
Amerika 489 553 249 307 1 245
Övriga 201 245 98 131 577
Totalt 2 368 2 312 1 217 1 246 5 174
Serviceinformation
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 4–6/2019 4–6/2018 2018
Omsättning
Marine service 778 744 409 389 1 577
Energy service 406 373 203 193 842
Totalt 1 184 1 117 612 582 2 419

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?