Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under de föregående 12 månaderna (tidigare i linje med). Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

  • Dämpad inom Wärtsilä Marine-affärsverksamheten. Efterfrågeutsikterna har nedgraderats från solid på grund av minskade fartygsbeställningar och en förväntad nedgång i efterfrågan på avgasreningslösningar efter fjolårets exceptionellt höga nivå. Aktiviteten på den marina servicemarknaden väntas fortsätta.
  • Dämpad inom Wärtsilä Energy-affärsverksamheten. Efterfrågeutsikterna har nedgraderats från solid. Inom energiindustrin är marknadsförhållandena utmanande på grund av geopolitiska risker och ekonomisk osäkerhet som fortsätter att påverka kundernas investeringsbenägenhet. Efterfrågan på kraftverksservice väntas förbli sund.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 2.613 miljoner euro (2.336). Leveranserna väntas infalla främst under fjärde kvartalet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?