Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktier och aktieägare

Under januari-september 2019 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 230.976.026 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 2.965 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 173.023.911 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
30.9.2019 Antal aktier och
röster
Aktieomsättning
1-9/2019
WRT1V 591 723 390 230 976 026
1.1. - 30.9.2019 Högsta Lägsta Medelkurs1 Slutkurs
Aktiekurs 15,56 9,41 12,88 10,28
¹Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.9.2019 30.9.2018
Marknadsvärde, MEUR 6 080 9 935
Utländska aktieägare, % 51,9 55,2

Flaggningsanmälningar

Under perioden januari-september 2019 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
22.2.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,94 5,35
26.2.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,07 5,42
22.3.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,82 5,38
26.4.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,18
7.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,95 5,18
9.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23
13.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23
23.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,16
27.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,97 5,16
4.6.2019 BlackRock, Inc. Under 5% Under 5% Under 5%
11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?