Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Tredje kvartalet belastades av projektrelaterade utmaningar och låg efterfrågan på utrustning – serviceaktiviteten var sund

Centralt under tredje kvartalet 2019

 • Orderingången minskade med 29% till 979 miljoner euro (1.372)
 • Omsättningen minskade med 16% till 1.118 miljoner euro (1.330)
 • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 0,88 (1,03)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 39 miljoner euro (141), dvs. 3,5% av omsättningen (10,6).
 • Resultatet per aktie minskade till -0,01 euro (0,17)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -61 miljoner euro (122)

Centralt under rapportperioden januari-september 2019

 • Orderingången minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433)
 • Orderstocken ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918) i slutet av perioden
 • Omsättningen minskade med 4% till 3.486 miljoner euro (3.642)
 • Orderingången jämfört med faktureringen uppgick till 1,08 (1,22)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 254 miljoner euro (352), dvs. 7,3% av omsättningen (9,7)
 • Resultatet per aktie minskade till 0,20 euro (0,39)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till -63 miljoner euro (121)

I september meddelade Wärtsilä att helårsresultatet kommer att påverkas av en engångskostnad på 150 miljoner euro för överskridningar av projektkostnader inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av den totala utgiften har 84 miljoner euro har redovisats i januari-september 2019 och 65 miljoner i det tredje kvartalet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?