Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Hållbar utveckling

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö, och antikorruption. Wärtsilä har också åtagit sig att stödja FN:s hållbarhetsmål som handlar om frågor som Wärtsilä bidrar till på ett positivt sätt. Dessa mål omfattar bland annat ren energi, ett koldioxidsnålt marint ekosystem och ansvarsfullt företagande.

Höjdpunkterna under tredje kvartalet när det gäller hållbarhet inkluderade leverans och installation av en automatisk förgasningslösning för ett kryssningsfartyg. Denna innovativa teknik kommer att möjliggöra ett säkert bortskaffande av avfall från fartyget genom en självtankande termisk sönderdelningsenhet, vilket avsevärt minskar utsläppen av växthusgaser. Wärtsiläs förgasningsenhet kommer att ersätta en av fartygets förbränningsugnar ombord, och kommer på ett säkert sätt att hantera farligt, förorenat och torrt brännbart avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. En annan viktig åtgärd var beslutet att ansluta sig till koalitionen "Getting to Zero 2030", där Wärtsilä och 74 andra organisationer engagerar sig för utfasning av fossila bränslen i sjöfart på djupa hav och dess energirelaterade värdekedjor. Detta är i linje med den mest ambitiösa tolkningen av IMO:s strategi för att minska koldioxidutsläppen och IPCC:s senaste relevanta klimatforskning.

Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under tredje kvartalet återinvaldes Wärtsilä i hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Indices.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?