Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Innovationer, forskning och utveckling

I juli uppnådde Wärtsilä en ny teknisk milstolpe genom lanseringen av marinsektorns första hybridanläggning för bulkfartyg. Wärtsiläs HY-hybridkraftmodul är konstruerad för att säkerställa en smidig integration och kontroll av de tekniker som installeras i fartygets olika befintliga kraftförsörjningssystem. Den integrerade lösningen förväntas minska bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna avsevärt.

I september lanserade Wärtsilä två nya versioner av Wärtsilä 31-motorn – 31SG-gasmotorn för marinapplikationer och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Wärtsilä 31SG-motorn minskar ytterligare de totala kostnaderna för ägande och miljöavtrycket för fartyg som är verksamma i regioner där det finns en utvecklad infrastruktur för gasförsörjning. Drift enbart med gas tillsammans med gnisttändningsteknologi möjliggör ytterligare optimering av motorns termiska effektivitet, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och underlättar anpassningen till alternativa tyngre gasbränslen, såsom LPG. Wärtsilä 31SG-motorn är perfekt lämpad för hybridapplikationer, eftersom den ger enastående termisk effektivitet. Den möjliggör också lägre investeringskostnader som bidrar till att kompensera för den extra kostnaden för energilagring. Wärtsilä 31DF-motorn erbjuder i sin tur oöverträffad effektivitet i öppen cykel, bränsleflexibilitet och oöverträffade dynamiska operativa funktioner för marknader där gasförsörjning förväntas bli bättre men ännu inte är tillgänglig, eller där det finns farhågor om tillgängligheten eller priset på gasformiga bränslen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?