Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Operativ miljö, orderingång och orderstock

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under perioden januari-september 2019 var mindre än under motsvarande period året innan. På marinmarknaden påverkades orderingången inom utrustning av färre order på skrubberlösningar, projekttiming och den låga fartygsbeställningsnivån. Försenade investeringsbeslut fortsatte att belasta verksamheten på energimarknaden. Efterfrågan på service var dock sund på båda slutmarknaderna.

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet uppgick till 979 miljoner euro (1.372), en minskning med 29% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen var 0,88 (1,03). Wärtsilä Marine stod för 72% av orderingången och Wärtsilä Energy för 28%. Den servicerelaterade orderingången ökade med 6% till 679 miljoner euro (640).

Wärtsiläs orderingång för januari-september minskade med 15% till 3.772 miljoner euro (4.433) jämfört med motsvarande period föregående år på grund av färre utrustningsbeställningar inom bägge affärsområdena. Orderingången jämfört med faktureringen var 1,08 (1,22). Wärtsilä Marine stod för 68% av orderingången och Wärtsilä Energy för 32%. Den servicerelaterade orderingången ökade med 3% till 1.954 miljoner euro (1.898).

Orderstocken i slutet av september ökade med 6% och uppgick till 6.294 miljoner euro (5.918). Wärtsilä Marine stod för 62% av orderstocken och Wärtsilä Energy för 38%.

Orderingång och orderstock per rapporteringssegment
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Förändring 1-9/2019 1-9/2018 Förändring 2018
Orderingång 979 1 372 -29% 3 772 4 433 -15% 6 307
Marine 705 1 009 -30% 2 565 2 914 -12% 3 945
Energy 274 363 -25% 1 207 1 519 -21% 2 362
Orderstock i slutet av perioden 6 294 5 918 6% 6 166
Marine 3 895 3 536 10% 3 651
Energy 2 399 2 382 1% 2 515

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?