Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Omstruktureringsprogram

Wärtsiläs koncernomfattande program för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkerställa framtida lönsamhet och konkurrenskraft fortskrider enligt plan. Programmet betonar hållbara besparingar och åtgärder som ökar kundvärdet. De planerade åtgärderna omfattar ett ökat fokus på riktade försäljningsaktiviteter, utveckling av avtals- och tjänstebaserade affärsmodeller, översyn av kostnadsstrukturen och optimering av affärsportföljen.

Programmet väntas resultera i en minskning av antalet anställda med ca 1.200 globalt. Nedskärningarna kommer att påverka alla affärsområden och stödfunktioner. Genom dessa åtgärder siktar Wärtsilä på att skära ner de årliga kostnaderna med 100 miljoner euro. Besparingar väntas realiseras successivt under andra halvåret 2019, med full effekt i slutet av 2020. Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen uppskattas vara 75 miljoner euro, varav 56 miljoner euro redovisades för januari-september 2019.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?