Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Personal

Wärtsilä hade 19.018 (19.420) anställda i slutet av september 2019. Antalet anställda i genomsnitt under januari-september var 19.213 (18.781). Wärtsilä Marine sysselsatte 13.530 personer (13.727) och Wärtsilä Energy 5.488 (5.692) i slutet av perioden.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 41% (40) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 23% (25) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?