Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Strategiska projekt, förvärv och samföretag

I september undertecknade Wärtsilä och Q Power Oy, ett finskt biometaniseringsföretag, ett samarbetsavtal för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av förnybara bränslen. Företagen kommer att arbeta tillsammans för att utveckla marknaden och hitta nya affärsmöjligheter för biometanisering och syntetiska bränslen globalt.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?