Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 14 20 19
Totalt 24 30 29
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 662 761 775
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 215 284
Nominellt belopp av leasingavtal
Skulder från leasingavtal av lågt värde 5
Skulder från kortfristiga leasingavtal 14
Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts 147
Totalt 828 976 1 060

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?