Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Antal anställda
1–9/2019 1–9/2018 2018
I medeltal 19 213 18 781 18 899
I slutet av rapporteringsperioden 19 018 19 420 19 294

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?