Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bruttoinvesteringar
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Aktier och förvärv 4 197 196
Immateriella och materiella tillgångar 75 61 110
Totalt 79 258 306

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?