Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 270
Valutaränteswappar 255
Valutaterminer 2 310 940
Totalt 2 835 940
Koncernen hade även 223 ton kopparfuturer.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?