Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Verkliga värden
Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:
MEUR Bokvärdet av
balansposterna
Verkligt värde
Finansieringstillgångar
Övriga placeringar (nivå 3) 17 17
Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 4 4
Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 2 2
Derivat (nivå 2) 16 16
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 1 031 1 045
Derivat (nivå 2) 55 55

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?