Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 747 1 577 1 577
Kursdifferenser 14 8 3
Förvärv och avyttringar 212 190
Ökning 40 21 45
Avskrivningar och nedskrivningar -47 -50 -68
Minskning och omgrupperingar -1 -1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 753 1 768 1 747
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 324 349 349
Överföring till leasingtillgångar -2
Kursdifferenser 2 -2 -1
Förvärv och avyttringar 5 -21
Ökning 34 39 64
Avskrivningar och nedskrivningar -41 -43 -62
Minskning och omgrupperingar -3 -5 -7
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 315 344 324

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?