Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leasingavtal
MEUR 30.9.2019
Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 203
Ökning 21
Avskrivningar och nedskrivningar -32
Minskning och omgrupperingar -4
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 188
Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar
Bokvärde 1.1. 12
Ökning 3
Avskrivningar och nedskrivningar -4
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 11
Leasingskulder
Bokvärde 1.1. 215
Ökning 25
Räntekostnader 2
Betalningar -36
Övriga justeringar -5
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 203
MEUR 1–9/2019
Belopp redovisade i resultaträkningen
Avskrivningar och nedskrivningar -36
Räntekostnader -4
Kostnader - kortfristiga leasingavtal -25
Kostnader - leasingavtal av lågt värde -5
Kostnader - variabla leasingavgifter -3

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?